söndag, oktober 14, 2007

Blog Action Day - 15th of October

Vår miljö.

Hur kan vi, ”den lilla människan”, göra något för att förbättra vår miljö?

Kanske vi alla kan börja med att köpa mer lokalt odlad mat.

Trafiken med de stora långtradarna på våra vägar och motorvägar har öka enormt de senaste åren.

De flesta affärskedjor har sitt lager rullande på vägarna i långtradare och inte i någon lagerlokal. Det är ju helt vansinnigt.

Här där jag bor, på Bjärehalvön, har vi den bördigaste jorden i hela Sverige och många lantbrukare säljer sina egna produkter på sina gårdar i små mysiga och hemtrevliga butiker och det är ju en mycket bra utveckling tycker jag.

Min önskan är att alla på den här sköra planeten ska ta ansvar för hans eller hennes eget handlande både nu och i framtiden.

Överkonsumera inte det Jorden har att ge oss!
Tänk innan, inte efter du gör saker i livet!
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort!

Tänk på att det är våra egna barn som ska ta över efter oss, och inte vill vi väl att de ska behöva ta över en helt utarmad miljö och planet.

Ha en bra dag över hela vår vackra Värld!

******************************************************************************
Our Environment.

How can we, ”the small person”, do something to improve our environment?

Well we can all start to buy more local cultivated food.

The traffic with the big long-distance trucks on our roads and highways has increased enormously over the years.

Most of the chain of shops has their stock/inventories rolling on the roads in big trucks, not in warehouses. That’s completely crazy!

Here were I live, at the peninsula of Bjäre, we have the most fertile soil in Sweden and many of the farmers are selling their own products on their own farms in small shops that’s very cosy and homelike and that’s a very good development I think.

My wish is that everybody on this fragile Planet will take responsibility for his or hers own actions both now and in the future.

Do not over consume what the Earth is giving us!
Think before, not after you are doing things in life!
Done is done and can not be undone!

Think of that it’s our own children that are taken over after us, and we will of cores not hand over a reduced environment and Planet.

Have a nice day were ever you are in our beautiful World!

Eva Hagbjärn1 kommentar:

Judy sa...

Eva........what a beautiful blog!!! You said it all so well!

xo